Vasztu/Vaszati – Kapcsolatteremtés®

Vasztu – az ősrégi indiai tudományok: a Védák része, amely még a föld és az emberiség kialakulásának kezdeti szakaszában lett az emberiség számára elérhető a Rishik (magasan fejlett tudatállapotú emberek, akik mély meditáció során kutatták a világ törvényeit) által. Vasztu a teret meghatározó erőrendszer tudománya, a Védákban a Sztapatya Véda része.

Ezt az ősrégi tudományt az idők folyamán szükséges volt – az ember emlékezetének sorvadása miatt – rögzíteni. Ma is rendelkezésünkre álló pálmalevelekre, szankszrit nyelven írták le időszámitásunk előtt kb 5ezer évvel.  Buddhista szerzetesek vitték át Kínába, ahol beillesztették a kínai holisztikus világképbe, és a Feng Shui nevet kapta. A pálmalevelekre leirt és azóta évszázadokon át gyakorlatban tapasztalt Vasztut  a mai korszerű tudomány eredményeinek birtokában rendszerezte Marcus Schmieke, és ez az, amit Vaszati-nak hivunk. Az egyik legújabb tudományág: a Global Scaling is alátámasztja a Vaszati összefüggéseinek valósságát.

A Vaszati szerint értelmezett téralakítás során új érzékenység alakul ki bennünk az életben működő korábban nem érzékelt, ill. a csak konvencionális érzékeléssel szemlélt világ tulajdonságait, minőségét, működését illetően. Mindenképen segít harmonikusabb együttélésre a természettel, emberekkel, önmagunkkal.

Valamennyien a saját megkülönböztetett helyünkben érkezünk meg a létbe, amit különféleképpen fogalmazunk meg: energia mező, aura, lélek. A fizikai környezet körülöttünk – a természetes és ember alkotta – különböző energiákat, fényt, információt közvetít felénk. Otthonunk, amelyben élünk hozzánk tartozó, mintegy másik „bőrünk”, velünk együtt élő lény körülöttünk, és mintegy lencse, amelyet ha megfelelően fókuszálunk (szerkesztünk meg), a körülöttünk lévő energiákat pozitívan irányítja felénk.

A Kapcsolatteremtő® gyógyítás (is) a harmonikus kapcsolatról szól. Itt nem a környezet erővonalait célozzuk meg, hanem az emberhez tartozó meridián vonalak rezonanciáját, erősítjük ill. hosszabbítjuk meg amelyek az eredendően emberi őstípushoz kötődnek, amely a létben már réges régen benne volt. Ez a fajta rezonancia csak most, a 90-es évektől lett elérhető az emberiség számára (Eric Pearl). Több energiát, fényt és információt hoz mostani életünkbe a földön.

E két – az ősrégi Vasztu és a most megjelenő Kapcsolatteremtés® – harmóniát elősegítő lehetőség között az „érdekes” összecsengés ott van, hogy az embermintán keresztül jön létre a harmonikus fizikai tér. Mindkettő az emberminta szerkezetét és kulcspontjait köti össze az Unirvezum/a Mindenség mindent befoglaló, és mindent harmóniába rendező lényével. A Vaszati a Vasztu Purusha Mandala alkalmazásával, a Kapcsolatteremtés® az ember meridián vonalaival.

Az egyes ember harmónia minősége folyamatban jön létre. A harmóniából való kibillenés szükséges tanulási folyamat a harmónia megteremtési készséghez. A Vaszati által elemzett térben rámutatunk azokra a feladatokra, amelyek az egyes ember számára adottak, valószínű saját karmája által. Ezeknek a feladatoknak a tudatosítása, és a tér energiájának tudatos módosítása segíthet a számára szükséges feladatként jelentkező belső erők kifejlesztéséhez.

A Kapcsolatteremtő® gyógyítás során nem szabadulnak fel az egyénről azok a „terhek”, melyekkel megbirkózva tud majd szert tenni azokra az erőkre, amelyek a harmóniateremtő készségét elősegítik. Csak azok a „feladatok” (pl.: betegségek) szabadulnak fel, amelyek az egyén és az Univerzum közös fejlődése, harmóniája szempontjából akadályt jelentenek.

Egy lény az tér. Egy tér egy lényt hoz létre.

Vasztu és Kapcsolatteremtés® azt mondja nekünk, hogy a tér összefügg a darmával, a harmóniával, a lény saját céljával, erkölcsiségével, igazságával.

A Vaszati segít korrigálni a teret körülöttünk, azért, hogy az ember belső tere harmonikusabb legyen.

Kapcsolatteremtés® segít a saját belső terünk korrigálásában, azért, hogy a körülöttünk levő tér harmóniáját elősegíthessük – a legtágabb értelemben.