Rólam

A Vaszati és a Kapcsolatteremtő gyógyítás kapcsán: azt is mondhatnám, mindig azt kutatom, hogyan is lehet az életet jól csinálni? Erre a kérdésre keresett válasz vezetett oda, hogy szerencsém volt évekig tartózkodva belülről megtapasztalni, ill. kívülről rálátni egy-egy helyre a világ különböző részein. Magyarország, Ghána, Skócia, Erdély/Románia – ahol évekig éltem. A földrajzi barangolás szakmai barangolással járt együtt.

Első végzettségem szerint építész üzemmérnök vagyok, és a magyarországi szerves építészet vonalán tevékenykedtem elsősorban, ill. posztgraduális képzést kaptam a Koós Károly Együttműködés - creation is to be continued | Magyar élő építészet  – valamint a Pázmány Péter Egyetem közös tanfolyamán. A skóciai Life Science Trust-nál www.pishwanton.org/ végzett Goethei természet megfigyelés és az Antropozófia kapcsolódó módszerének segítségével szinkronba tudtam hozni a “hely” és “tér” megértésére vonatkozó eddigi szakmai munkám során tanult különféle megközelítéseket. Szintén Skóciában, Edinburghban végeztem el a Rudolf Steiner tanárképzőt. Az általam szervezett Rákos Mente Együttműködésben és a helyi biokörben végzett civil szervezeti munkám elsősorban korszerűbb szemléletformálásunk elősegítésére irányult. Az érdeklődés az ember külső és belső terének művelése iránt vezetett el a Vaszatihoz is. Vaszati szaktanácsadói képesítést Lakatos Edittől, a Magyarországi Vaszati Szövetségnél 2003-ban (www.vaszati.hu) szereztem, amely szervezet hiteles továbbadója  Marcus Schmieke www.veda-academy.com, valamint Dr. Hartmut Müller Global Scaling www.global-scaling-institute tudományos munkásságának.

Szakmai fejlődésem eredményeként azt az értékrendet képviselem munkámban, amely a természettudományos tiszta gondolkodással és a lélek birodalmának képességeivel együtt a legmagasabb szellemi megvalósulását próbálja szolgálni a földön. Különösen érdekes, hogy mindkettő: a Vaszati és a Kapcsolatteremtés® www.thereconnection.com is az emberi “ősmintán” dolgozik. … Úgy látszik, hogy a harmónia földi megvalósulása szoros kapcsolatban van az ember harmóniájával. Az Eric Pearltől tanult Kapcsolatteremtő gyógyitást módositva: KapcsolatteremtésMR néven alkalmazom, és nem mint terapeuta, hanem mint assisztens. A Vaszatit és a KapcsolatteremtéstM® egy párnak tekintem, és mintegy korábbi építész és Rudolf Steiner tanári pályám folytatásának.

Ezután kit tudja merre visz az út? … Igen, úgy lenne jó, hogy saját magunk – mint egy Vasztu Purusha mandala – a hozzánk tartozó különböző szintű kapcsolati rendszerekkel együtt az élet teljességével harmóniában élnénk és változnánk.

A világ különböző részein, de főleg Skóciában Edinburgh környékén, Magyarországon Gödöllő és Debrecen környékén dolgozom.

Ha nyitott vagy arra, hogy megengedd a Mindenségnek, hogy életed következő lépéséhez vezessen a KapcsolatteremtőM®  segítségével, és tudatosan tenni szeretnél otthonod harmóniájáért az ősi téralakítási bölcsesség  modern formájának: a Vaszatinak az alkalmazásával,  én örömmel támogatlak elhatározásod kivitelezésében.

Gombos Ilona – okleveles Vaszati szaktanácsadó és KapcsolatteremtőM® asszisztens

I